Home
      Contact
      Doel
      Inschrijven
      Fotos
      Kalender
      Workshops
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur

 
 
Doel
 
 
 
 
Met de baseline ‘Richting Morgen’ wordt de kern van de boodschap in de verf gezet: wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak.

 

De kloof tussen maatschappij en wetenschap/technologie blijft vandaag nog steeds bestaan. Er wordt geopperd dat het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap/technologie niet enkel door gebrek aan kennis wordt veroorzaakt, maar wellicht eerder door een gebrek aan een gevoel van betrokkenheid.

 

Enkele beleidsdoelstellingen zijn:

  • Het stimuleren van een cultuur van wetenschap/technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en bijdragen tot het verhogen van het innovatieve potentieel.

  • Het verhogen van de participatie van de brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijke debat rond wetenschap/technologie en innovatie en de impact hiervan op de samenleving.

  • Aandacht besteden aan het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen van toptalent om van Vlaanderen & Izegem een topregio te maken.

  • Het stimuleren van de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen. Deze doelstelling is het onderwerp van het actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 – 2020) dat samen met het beleidsplan wetenschapscommunicatie is meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

 

De Techniekacademie Izegem wil een duidelijke link geven met het bedrijfsleven om jongens en meisjes te overtuigen dat met een technisch diploma de toekomstkansen gegarandeerd zijn.

 

 


De techniekacademie is - zoals hier in Izegem - overal een succes

Izegem - Tijdens de budgetbesprekingen op de provincieraad stelde provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem voor om het initiatief van de Techniekacademie vanuit de provincie te ondersteunen vanuit economisch standpunt.

'De Techniekacademie is een overrompelend succes', stelt provincieraadslid Himpe. 'Dit schooljaar wordt in 56 van de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten een Techniekacademie georganiseerd. Intussen hebben nog twee bijkomende gemeenten ook al een aanvraag ingediend voor het volgende schooljaar. 1.680 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs krijgen gedurende meer dan 40.000 uur via de Techniekacademie de kans om te proeven van techniek en wetenschap.'

'Op dit ogenblik steunt de provincie het initiatief via een subsidie voor projecten flankerend onderwijs', aldus Himpe die voorstelt om de ondersteuning te verschuiven van het beleidsdomein onderwijs met Carl Vereecke (Open VLD) als bevoegd gedeputeerde naar Jean de Bethune (CD&V) die als gedeputeerde bevoegd is voor economie.

Argumenten

Volgens Himpe zijn er drie argumenten. 'De doelstellingen inzake economie en streekontwikkeling en het concept van de Techniekacademie zijn zeer sterk gelinkt waarbij beroepscompetenties vergroot worden. Daarnaast wordt onze provincie geconfronteerd met een groot tekort aan technisch geschoold personeel en door leerlingen de kans te geven te proeven van techniek en wetenschap bestaat de kans dat ze een beter gemotiveerde studiekeuze maken en een technische of beroepsopleiding geen tweede of derde keuze wordt, maar een duidelijke eerste keuze.'

'Dat is in het voordeel van de bedrijven die met deze problematiek kampen en ook duidelijk het nut inzien van de Techniekacademie. In elke stad of gemeente waar de Techniekacademie georganiseerd wordt, is er een financiële ondersteuning van lokale bedrijven', gaat Himpe verder.

Provincieraadslid Kurt Himpe riep de deputatie op om deze verschuiving intern te bekijken. Gedeputeerde Jean de Bethune stelde dat hij het voorstel genegen is en er zeker bereidheid is om de voorgestelde piste grondig te bespreken.

 

klik hier voor grotere figuur

klik hier voor een grotere figuur

klik hier voor een grotere figuur

Focus-WTV kwam bij een andere Techniekclub op bezoek,

De organisatie (STEM-academie) ontving een cheque van € 750 vanwege IE-net (ingenieursvereniging) opdat zij de eerste Techniekclubs in Vlaanderen opgestart hebben
Lees hier de motivering.

 

partners:

 

 

partners onderwijs: